БФО Ви кани на фотоизложба „Усещане за черно и бяло“.