Цели и задачи

При своята дейност и развитие Сдружението се ръководи от следните основни цели:

  • да създава тврорчески проекти чрез взаимодействието на различни жанрове съвременно изкуство, както и изследване и провокация на еклектиката в изкуството като средство за получаване на нови графични форми;

  • да развива и приобщава кръг публика, която има отношение към съвременното фотографско изкуство;

  • да участва в реализирането на проекти в сферата на съвременното фотографско изкуство с цел развитието му на местно, национално и глобално ниво;

  • да работи за утвърждаване и развитие на съвременното фотографско изкуство на територията на България, както и интегрирането му в урбанистична среда;

  • да подпомага други организации и проекти в същата сфера.