Заявка за прескарта

Форма за попълване от желаещите да получат прескарта на БФО за 2018 г. (Плащането на чл. внос за 2018 г. е задължително условие за получаване на прескартата)