За нас

Сдружение „Бургаска фотографска общност” е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е демократична, независима и доброволна обществена организация на физически и юридически лица, обединени от общи възгледи и сходни цели. Основано от група фотографи-любители през 2008 г.

Deklaracija_Lipsa na dejnost2017